По пътя

“Надзъртах в себе си и ми се завиваше свят, все едно че съм се надвесила над безкрайност.” из