Със Славина ни свързваха разнообразни нишки, които в даден момент ни събраха до първия ми Woman’s Circle в