Лавандуловите нюанси на изгряващото слънце още си проправяха път в небето над Терминал 2, когато потеглих на това