На Буда са думите, че когато си готов, учителят сам идва. Усетих дълбините на йога преди две-три години